:: بایگانی بخش اخبار کنفرانس: ::
:: ‌نخستین کنگره علوم پیراپزشکی کلان منطقه هشت کشور در پردیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان برگزار شد. - ۱۳۸۷/۱۲/۲۱ -